top of page

Geboren in Venezuela, gewoond in Iran, opgegroeid in Nederland.

Wij zijn ÉÉN

Al sinds mijn kindertijd voelde ik de onderlinge verbondenheid met andere mensen en met de natuur. Tot mijn grote verrassing ontdekte ik dat dit ook een van de essenties is van Bijna-Dood Ervaringen. De andere essentie is onvoorwaardelijke liefde.

 

Mijn werk

Na mijn studie economie aan de RijksUniverstiteit Groningen heb ik gewerkt bij een Franse bank. Na vijf jaar ben ik terug gegaan naar de Universiteit om er als universitair docent aan mijn promotie te werken. Na vele internationale publicaties en mijn doctoraat, ben ik naar Amsterdam verhuisd waar ik heb gewerkt bij De Nederlandsche Bank. Dat deed ik eerst als toezichthouder op banken, daarna als risicomanager bij het bancaire deel van DNB, en tenslotte als toezichthouder op verzekeraars. Op dit moment werk ik met kinderen en help ze met hun schoolwerk.

 

Begonnen met schrijven

Toen mijn broer overleed aan de gevolgen van Aids heb ik een ingeving gekregen. Ik moest een boek schrijven over het laatste deel van zijn leven, waarin vrienden en familie liefdevol voor hem hebben gezorgd. Dat werd ‘De Mantel van Michaël’.

 

Srebrenica

Toen in voormalig Joegosavië de grootste slachting na de tweede wereldoorlog plaats vond (alle mannen van Screbrenica waren afgevoerd onder het oog van de internationale gemeenschap en daarna in het geniep vermoord), voelde ik dat ik het verhaal van de nabestaande vrouwen moest vertellen. Dat werd ‘Voorbij de Gele Brug’.

 

Bijna-dood Ervaringen

Toen ik het eerste boek over Bijna-dood Ervaringen (van Raymond Moody) las, wist ik dat dat klopte. Dat voelde ik in al mijn vezels. Vooral toen ik las dat niemand ons na onze dood beoordeelt. Er voer een schok door me heen, want ik wist dat dat juist was. Dat was in tegenspraak met wat ik als Rooms Katholiek had geleerd. Daarom wilde ik de essenties van BDE-en vergelijken met de essenties van de vijf wereldgodsdiensten. Dat wilde ik uit interesse weten, maar dat liep zo uit de hand dat ik besloot mijn bevindingen op te schrijven en te publiceren. Dat werd ‘Bijna-dood Ervaringen en wereldgodsdiensten’.

 

Ondertussen ontmoette ik steeds meer BDE-ers, en ik besloot hun bijzondere verhalen en visies in een boek te beschrijven. Dat boek is in drie talen vertaald: ‘In Harmonie met Het Licht’. Mijn nieuwste boek is Impressions of Near-Death Experiences, een boek met honderden citaten van NDErs, doordacht gecategoriseerd onder een breed spectrum van belangrijke rubrieken. Ik beschouw dit als mijn beste boek over NDE's vanwege de rijkdom aan citaten van ervaringsdeskundigen, naar mijn mening de beste leermeesters in het leven.

 

Gestopt met werken

In 2019 besloot ik te stoppen met werken om mij meer te wijden aan BDE-en. Tevens zet ik me in voor vluchtelingen en kinderen.

AA MvM.jpeg
AA Voorbij de gele brug.jpeg
AA The Essence of Religions.jpeg
AA Messages from the Light.jpeg
bottom of page