top of page

Klick here to order the English version of the book

De mantel van Michaël

Het leven met Aids (1995)

 

Ik debuteerde in 1995 met De Mantel van Michael – het leven met aids; een aangrijpend relaas over de ziekte en het verlies van mijn broer, en over de vrienden die hem omringden, zijn mantel.

Het leven kan slechts achteraf worden begrepen, maar het moet voorwaarts gaande worden geleefd. En nu het zover is, ben ik verrast. Er is een geheel nieuwe dimensie toegevoegd aan mijn denken en aan mijn zijn, aan wie ik ben.

Als je achteraf terugkijkt op je leven, dan krijg je daarvan een veel beter overzicht dan wanneer je er middenin staat. Daarom wilde ik in de laatste fase van mijn leven schrijven over mijzelf, over mijn leven, mijn ideeën en de waarden die ik belangrijk vond. Want hoewel besmet met het virus dat het dodelijke aids veroorzaakt, vond ik mezelf absoluut niet zielig. Het moest zo zijn en ik ben ervan overtuigd dat er in het grote geheel een bedoeling mee is.

 

Uitgeverij De Brink/uitgeverij Ploegsma:

Michael overleed en zijn leven vanaf de hiv-infectie tot aan zijn dood is door zijn broer verwoord. Bob Coppes gebruikte daarvoor de verslagen van Michael, familie en vrienden. Door de verschillende perspectieven van de verslaglegging, wordt er een prachtig en ontroerend beeld gegeven van de hoofdpersoon, maar ook van de vrienden die hem omringden, zijn mantel. Knap zijn de personages getypeerd, ernstige en humoristische voorvallen wisselen elkaar af. Toch is het geen melancholisch boek, het vertelt meer over de veerkracht van de mens en over zijn wil om altijd een doel na te willen streven; een aangrijpend document.

ISBN 90-216-7221-9

De pers over ‘De mantel van Michaël  

 

Chantal van den Bossche in HIV Nieuws – juni 1995:

De Mantel van Michael’ geeft inzicht in de leefwereld van Michael, maar ook in de leefwereld van diegenen die het meest betrokken waren bij zijn leven (…) en de afwisseling van perspectief in de vorm van interviews geeft je als lezer het idee dat je Michael kende.”

Hans van Dam in Relevant, kwartblad Nederlandse vereniging voor Vrijwillige Euthanasie – juli 1995:

“De aandacht voor euthanasie en hulp bij zelfdoding dreigt zich te concentreren op procedurele aspecten. Hierdoor vertroebelt het zicht op ervaringen en gevoelens van mensen die om de dood vragen. Hoe het verlangen naar de dood kan ontstaan en wat de invloed is op anderen, wordt scherp getekend in het boek ‘De Mantel van Michael – het leven met aids’.

Door een zorgvuldige keuze van dagboekfragmenten van Michael en gesprekken met familie en vrienden schetst Coppes een integer portret van zijn overleden broer. De emotionele momenten zijn ingehouden weergegeven; het boek is indringend, maar niet sensationeel.

‘De Mantel van Michael’ maakt duidelijk hoeveel pijn een geforceerd afscheid kan doen. Maar ook dat de mensen van wie afscheid nemen zo moeilijkmis, nodig zijn om dat afscheid zo waardig mogelijke te maken.”


De GAY Krant – 7 juli 1995:

“…een helder en ‘gezond meeslepend’ document dat ook door de visies van de mensen om Michael heen een perspectiefrijk en boeiend boek is geworden.”


Filip Devos in Dagblad De Standaard, België – 5 oktober 1995:

“Vooral door de vele perspektiefwisselingen en de vlotte taal leest ‘De Mantel van Michael’ erg vlot. Het is een ontroerend en boeiend relaas geworden, een klein document humain.”

“…een serene rekonstructie…”


Angelique Doodkorte in COC-magazine  XL – oktober 1995:

“Indrukwekkend is Michaels strijdbaarheid (…) Bob Coppes laat ons achter met een bitterzoete melancholie; een mengeling van bewondering en verdriet. En dit alles gelukkig zonder zieligheid of sentiment.”


Mark Veldkamp in De Telegraaf  - 27 januari 1996:

“Hommage aan Michael.”

AA MvM.jpeg

 Klick here to order the Dutch version of the book

bottom of page