top of page

Videos

IANDS YouTube. Interview with Betty Guagadno about unconditional love for everyone (without exception), Oneness (we are One), and distressing NDEs

English: General discussion of NDEs. There is no judgement. We are all loved unconditionally. Reincarnation? Perhaps, there are alternative views possible.

Deutsch: Allgemeine Diskussion über Nahtoderfahrungen. Es gibt kein Urteilung. Wir werden alle bedingungslos geliebt. Reinkarnation? Vielleicht, es sind alternative Ansichten möglich.

Heaven is for all: In deze video leg ik uit waarom de hemel er voor ons allemaal is. Geen uitzondering. We hebben allemaal een ticket om terug te gaan naar ons echte thuis: de hemel. Dit is gebaseerd op vele citaten van NDErs.

Evidence that NDEs are realIn deze video geef ik een paar voorbeelden van verifieerbare buitenlichamelijke waarnemingen in NDE's. Het laat zien dat ons bewustzijn los van ons lichaam kan bestaan.

You are unconditionally loved. Het maakt niet uit hoe we ons leven hebben geleefd, er wordt hoe dan ook onvoorstelbaar veel van ons gehouden. Ook wij hebben de goddelijke liefde in ons. Het verspreiden van die liefde maakt de wereld mooi.

There is only ONE. NDE'ers voelen een diepe verbondenheid met alles en iedereen. Ik zal aan de andere zijde kunnen voelen wat jij voelde, alsof ik jou was. Er is dus geen echte scheiding tussen jou en mij.

Distressing NDEs. Ze bestaan echt, maar het is fout om te denken dat ze alleen gebeuren bij "slechte" mensen en dat hemelse ervaringen er alleen voor "goede" mensen zijn. Er is een alternatieve verklaring.

bottom of page