top of page

Klick here to order the Book at Amazon USA.

Impressions of Near-Death Experiences

Quotations From Over 100 Experiencers

 

Dit is mijn beste boek, vanwege de rijkdom aan citaten van NDErs. Zij zijn de beste leermeesters in het leven. Het doel van dit boek is om een indruk te geven van wat Nabij-de-Dood Ervaringen (NDE's) zijn door een veelheid aan citaten te geven van meer dan 100 ervaringsdeskundigen (NDE'ers) van over de hele wereld. Ze komen uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa en het Midden- en Verre Oosten, inclusief China. Er zijn zelfs citaten van heel ver weg, uit Nieuw-Zeeland. De oorspronkelijke religieuze overtuigingen van de NDE'ers in dit boek zijn even divers en vertegenwoordigen het hindoeïsme, het jodendom, het boeddhisme, het christendom en de islam, maar zijn er ook atheïsten bij.

Een deel van de NDE's bestaat uit zogenaamde verifieerbare buienlichamelijke waarnemingen. Dit zijn waarnemingen die de NDE'ers tijdens hun ervaring deden en die vervolgens onafhankelijk werden geverifieerd - waarnemingen die de NDE'ers alleen hadden kunnen doen als hun bewustzijn daadwerkelijk buiten hun lichaam was. Net als het aantal NDE's groeit ook het aantal van deze waarnemingen snel. Ze lijken indirect bewijs te leveren dat ons bewustzijn los van ons lichaam kan bestaan. Zie ook de YouTube-video van 10 minuten over dit onderwerp.

De eerste belangrijke boodschap van NDE'ers is dat Liefde het belangrijkste is dat er is, en dat er Onvoorwaardelijke Liefde op ons wacht wanneer ons lichaam sterft en ons bewustzijn zich van het lichaam bevrijdt. Die Onvoorwaardelijke Liefde lijkt de vorm aan te nemen van Licht dat zo vaak genoemd wordt in een NDE. Deze Liefde en dit Licht zijn onvoorwaardelijk en ze zijn er voor iedereen. Er zijn geen uitzonderingen, niet één: Anders zou het niet onvoorwaardelijk zijn. Zie ook de YouTube-video van 10 minuten over dit onderwerp.

De tweede boodschap is dat we erg sterk met elkaar verbonden zijn, met andere dieren, met de natuur en in feite met alles wat bestaat, zelfs met stenen en rotsen. Als we echter beter kijken naar wat veel NDE-ers zeggen, zou de conclusie wel eens extremer kunnen zijn dan alleen deze onderlinge verbondenheid. Het zou waarschijnlijk moeten zijn dat we, gezien vanuit een andere dimensie, allemaal EEN zijn. Liefde is wat ons lijkt te verbinden, en de zuiverste en meest perfecte liefde en licht is wat we allemaal in ons hebben: de goddelijke Liefde en Licht. Wat we moeten doen is deze goddelijkheid, die in ons allen is, tot uitdrukking brengen. Zie ook de YouTube-video van 10 minuten over dit onderwerp.

 

Dank voor uw bezoek aan mijn website! 

Voorkant boek Impressions v3.jpg

Klick here to order the Book at Amazon The Netherlands.

bottom of page